preus Apartaments del Carme
 
 
Apartament del Carrer Dr. Chiarri, 6-4a :
 
Apartament del Carrer Dr Chiarri 6-3a :
 
 
Oct-Jun Jul-Set
día 55 € 71 €
setmana 350 € 440 €
mes** 870 € 1060 €
 
Oct-Jun Jul-Set
día 55 € 71 €
setmana 350 € 440 €
mes 870 € 1060 €
 
 
Apartament del Carrer Dr. Chiarri, 3 :
 
Apartament del Carrer Marqués de Caro, 8 :
 
 
Oct-Jun Jul-Set
día 60 € 83 €
setmana 392 € 490 €
mes 1020 € 1300 €
 
Oct-Jun Jul-Set
día 60 € 83 €
setmana 392 € 490 €
mes** 1020 € 1300 €
 
 
Apartament del Carrer Ripalda,31 :
 
Apartament del Carrer Sogueros, 1 :
 
 
Oct-Jun Jul-Set
día 55 € 71 €
setmana 350 € 440 €
mes 870 € 1060 €
 
Oct-Jun Jul-Set
día 80 € 94 €
setmana 546 € 616 €
mes 1150 € 1470 €
 
    [*] Mínima estància : 3 dies | Si té interés en altres períodes, contacteu amb nosaltres
[**] Canvi de roba de casa setmanal.
 
SERVEIS OPCIONALS
     
   

+ Ús instal.lacions esportives pròximes.
+ Neteja.
+ Garatge.

 
       
     
 
 
volver